Amsterdam Fashion Trade Event

Amsterdam Fashion Trade Event

Modefabriek
More

Fashion mirrors current times

Following last week's interesting interview, we talked with another consumer trend expert. Trend analyst Christine Boland was expecting to have to do her research for the winter forecast all over again when COVID-19 had arrived. But instead, she sees that the crisis turns out to be a true catalyst, rapidly pushing forward developments that had already started to surface in the pre-Corona era: the need to slow down, to re-evaluate the current status quo and to (re)use and renew all that already exists.

CONTROL + ALT + DELETE RESTART
Not only society and nature found a state of rest when the hamster wheel suddenly came to a halt. All of a sudden there is this space and time to remind ourselves of what is actually important. Fashion brands are taking a step back as well. Focussing on the essence, they find a deeper appreciation for all they already had. Existing methods and work procedures are being re-evaluated and the chain as a whole realizes it wants to work on wasting less resources and stop producing at the insanely high speed. 

CONSUMER-TO-CONSUMER TREND
Meanwhile, the consumer focus is shifting more and more towards used clothing. The consumer-to-consumer business is one of the fastest growing branches within fashion. It will be of big importance for the mainstream shop owner and retailer to adapt their shop offer to the increasing desire to consume more sustainably. Adding older or former collection items to the offer or hosting a sales event with second hand clothing are ideas that fit well with the actual mindset. 

"The reflection of all what is happening in the world right now onto fashion and design, is very strong. The language of forms and shapes, shown by fashion, is a fluid mix."FASHION MIRRORS CURRENT TIMES
The reflection of all what is happening in the world right now onto fashion and design, is very strong. The language of forms and shapes, shown by fashion, is a fluid mix. It fluidly combines ‘heritage’, which arises from the longing for safety and tradition, with the infinite possibilities that ‘digital’, futuristic and virtual reality have to offer. This tendency towards fluidity melts the past together with the future. Items with a classical, historical style get a completely new and unique identity as they merge with a modern interpretation of their classical shape, colour or material.

STRONG AND SWEET
A strong need for safety and friendliness is being reflected in warm, cuddly and especially soft materials with sympathetic colours. Particularly in times where there is a lack of personal contact and intimacy, we are being kind to ourselves as we curl up in our ‘personal pods’ and we wrap ourselves with cuddly and protective clothing styles such as knitwear. Simultaneously, the rise of the woman and female leadership is widely present in daily news. In fashion this comes to stage by the use of materials that are sensual or even sexual, yet loving and tender, such as pleated fabrics or draped leather, showing both power and cuddliness. Ook deze week spraken we met een expert over de huidige trends in consumentengedrag. Trendanalist Christine Boland verwachtte aanvankelijk dat ze haar eerder opgestelde winterprognose vanwege COVID-19 volledig zou moeten herzien. Maar de crisis blijkt vooral een katalysator te zijn voor het hard vooruitduwen van ontwikkelingen die ook vóór de pandemie al aan het opborrelen waren: de noodzaak tot afremmen, heroverwegingen maken en het gebruiken en vernieuwen van dat wat al bestaat.

CONTROL + ALT + DELETE RESTART
Niet alleen de maatschappij en de natuur zijn tot rust gekomen toen het alsmaar doorrennen abrupt tot stilstand kwam en er opeens ruimte was om te bedenken wat er nou eigenlijk écht belangrijk is. Ook brands gaan terug naar de tekentafel om zich op de essentie te richten en daarbij groeit ook bij hen de waardering voor alles wat zij al hadden. Bestaande werkwijzen worden opnieuw geëvalueerd en de gehele keten wil nu verspilling van resources verminderen en niet langer op het absurd hoge tempo produceren.

CONSUMER-TO-CONSUMER TREND
Ondertussen focust de consument zich meer en meer op gedragen kleding. Dit is een van de snelst groeiende takken binnen fashion en het is voor de reguliere retailer en winkelier dan ook belangrijk om hun aanbod aan te laten sluiten bij de wens van de klant om duurzamer te shoppen. Het toevoegen van oude collectie-items aan de winkelvoorraad of het hosten van een sale-event met tweedehands kledingstukken past goed bij die mind-set.

"Dat wat er allemaal aan de hand is in de wereld is momenteel ook sterk aanwezig in de mode." 


'DESIGN IS DE TAAL VAN DEZE TIJD'
Dat wat er allemaal aan de hand is in de wereld is momenteel ook sterk aanwezig in de mode. De vormentaal die fashion laat zien is een fluïde mix van ‘heritage’, wat voortkomt uit de hang naar veiligheid en traditie, gecombineerd met de eindeloze mogelijkheden van ‘digital’, futuristisch en virtual reality. Deze fluïde-tendens laat het verleden met de toekomst samensmelten. Dit resulteert in items met een klassieke, historische stijl, maar dan met een moderne interpretatie van de klassieke vorm, kleur of materiaal, met een totaal eigen identiteit als resultaat.

STERK EN ZACHT
De behoefte aan veiligheid en vriendelijkheid zien we terug in warme, aaibare en vooral zachte materialen met vriendelijke kleuren. Lief zijn voor onszelf, vooral nu we huidhonger hebben door gebrek aan contact met anderen, doen we door onszelf terug te trekken in onze ‘personal pods’ waarin we kledingsoorten zoals knitwear als een soort beschermende cocon om ons heen draperen. Tegelijkertijd is de opkomst van de vrouw en vrouwelijk leiderschap vol in beeld en zien we dit terug in materialen die seksueel of sensueel zijn, maar ook liefdevol, zoals plissé of sterk leer dat gedrapeerd wordt voor kracht met een hoog aaibaarheidsgehalte.

Meer weten? Christine Boland gaat in de webinars over 'control_alt_RE_start' op dinsdag 2 juli (10:00). Aanmelden kan hier.

Modefabriek is More than Mode!
We use cookies and similar technologies to run this website. Click here to see the settings.