Welk effect heeft de late zomer op de kledingverkoop?

20 jun 2024
Door Modefabriek

Het uitblijven van mooi weer heeft niet alleen effect op ons humeur, maar ook op de verkoop van de zomercollecties. Toch blijft de kledingomzet volgens de cijfers van EK Retail op redelijk niveau. De jassenverkoop vaart er zelfs wel bij. 

 

Dat het zomerse weer tot nu toe uitblijft in Nederland heeft ook zijn weerslag op de business. “Halverwege juni verlangen we toch wel naar meer zon. Ook voor een goede opbouw van de seizoenverkopen is meer zon nodig”, zegt Natascha van Ree, accountmanager bij EK Fashion. 

 

Toch blijven de omzetcijfers ondanks het matige zomerweer redelijk op niveau. Vrouwenmode realiseert tot en met de maand mei gemiddeld 2% meer omzet. Het aantal stuks ligt op hetzelfde niveau als vorig jaar. Mannenmode draait 4% meer omzet: hier ligt het aantal verkochte stuks 2% boven vorig jaar. EK Retail ziet nog steeds dat de omzetplussen voor een deel gerealiseerd worden door hogere verkoopprijzen of de verkoop van duurdere stuks. De gemiddelde verkoopprijs in de zelfstandige modewinkels steeg dit seizoen met gemiddeld 5 tot 6%. “De klant blijft de modewinkels dus wel vinden, maar koopt nog steeds bewust en gericht”, zegt Van Ree.

 

Jassen verkochten goed

In het vrouwenmodesegment verkochten de jassen dit verkoopseizoen goed, mede door het matige voorjaar. Er werd 5% meer omzet geboekt met jassen. Aan het begin van het seizoen werd voor een waarde van 6% meer jassen uitgeleverd. Ter vergelijking: in mannenmode loopt de omzet van jassen juist 7% achter op vorig jaar. Ook in andere productgroepen vallen verschillen op. De broeken verkopen bij beide doelgroepen goed: bij vrouwen realiseren broeken een gemiddelde plus van 10%, bij de mannen ligt dit op 15%. De gestegen broekenverkoop gaat bij de mannen enigszins ten koste van jeans, deze omzet loopt gemiddeld 8% achter. In vrouwenmode ligt de verkoop van jeans op hetzelfde niveau als vorig jaar zomer.

 

Marges op peil houden

EK Retail signaleert dat de zelfstandige moderetail de afgelopen seizoenen beter in staat was het verkoopseizoen te verlengen en de marge te versterken en te borgen. “De marge is hard nodig om de prijsstijgingen van afgelopen jaar te kunnen compenseren. Om ons heen zagen we begin juni in de winkelstraten al wat eerste prijsacties oppoppen. Voor het tweede deel van het lopende verkoopseizoen moeten retailers de marges op peil zien te houden door gericht afprijsbeleid. De warme maanden voor de zomeritems moeten nog komen.”

 

Modefabriek als essentiële voorbereiding

Volgens EK Retail zullen marge en voorraadbeheer bij de inkoopronde voor zomer 2025 belangrijke pijlers zijn. Van Ree: “Een goede verhouding tussen margebrengers en imagobuilders vormen de basis voor een rendabel nieuw zomerseizoen. De Modefabriek is de ideale, zo niet essentiële, voorbereiding voor retailers om deze weloverwogen mix in te kopen voor het volgende seizoen. Hier kunnen ze zich oriënteren en nieuwe merken bekijken. En net zo belangrijk: kijken wat de leveranciers waar ze al mee werken brengen, zodat inkopers zich een beeld kunnen vormen van de ideale mix.”


Geschreven door Rosita van der Kwaak in samenwerking met EK Retail

Categorie Fashion Retail Partners

Deel artikel