Privacy en cookie statement

Privacy- en cookieverklaring Modefabriek B.V.


Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 27 juli 2020.


Uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens zijn van groot belang voor Modefabriek B.V. (hierna: Modefabriek). Bij de verwerking van uw persoonsgegevens zowel offline als via onze website (www.modefabriek.nl) werken wij conform de eisen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit betekent dat we:


 • Duidelijk onze doeleinden specificeren voordat we persoonsgegevens verwerken, door deze privacy- en cookieverklaring te gebruiken.
 • De verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
 • Eerst uitdrukkelijke om toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is.
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en wij eisen hetzelfde van partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken.
 • Uw rechten respecteren op toegang, correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn.


Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Door gebruik te maken van ons online platform verkrijgen wij diverse persoonsgegevens van u. Per doel is aangegeven welke informatie wij van u verkrijgen, voor welk doel wij deze informatie verwerken en hoelang deze wordt bewaard. Heeft u vragen of wilt u precies weten wat bewaren, neem dan contact op met Modefabriek. Onze contactgegevens staan hieronder vermeld.


Contact

Wanneer u ons een e-mail stuurt, telefonisch of op een andere manier contact met ons opneemt accepteert u ons aanbod om contact met ons op te nemen (uitvoering van de overeenkomst).


Voor dit doel verwerken wij de volgende persoonsgegevens


 • Naam
 • E-mailadres
 • Alle informatie die u zelf invoert als de inhoud van een bericht


We slaan deze informatie op totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en 6 maanden daarna. Op deze manier hebben we gemakkelijk toegang tot de informatie in het geval u een andere vragen heeft en trainen we onze klantenservice om nog meer te verbeteren.


Account

U heeft de mogelijkheid om via onze website een account aan te maken, waarna u gebruik kunt maken van het online platform (uitvoering van de overeenkomst). U kunt een account aanmaken in de hoedanigheid van bezoeker, koper, merk of agent. Nadat u een account heeft aangemaakt, gaan wij na of u als koper, merk of agent in aanmerking kunt komen om toegang te krijgen tot het platform.

Voor dit doel kunnen we de volgende persoonsgegevens opvragen:


 • Geslacht
 • Naam
 • Inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord)
 • Functietitel
 • Persoonlijke LinkedIn
 • Bedrijfsnaam
 • Contactpersoon
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Land
 • Factuurgegevens
 • Betalingsdetails
 • Geboortedatum
 • Profielfoto
 • IP adres
 • Deelnemen aan evenement
 • Mode interesse


We slaan deze informatie op totdat u uw account annuleert, of gedurende maximaal 2 jaar nadat u zich voor het laatst bij uw account hebt aangemeld. We gaan er dan vanuit dat u geen gebruik meer wilt maken van onze diensten. We slaan enkele persoonsgegevens op als we hier wettelijk toe verplicht zijn (vanwege de fiscale bewaarplicht van 7 jaar).


Accountbeheer

Nadat u een account heeft aangemaakt, heeft u de mogelijkheid om extra informatie aan uw account toe te voegen (uitvoering van de overeenkomst).


We slaan deze informatie op totdat u uw account annuleert, of gedurende maximaal 2 jaar nadat u zich voor het laatst bij uw account hebt aangemeld. We gaan er dan vanuit dat u geen gebruik meer wilt maken van onze diensten. We slaan enkele persoonsgegevens op als we hier wettelijk toe verplicht zijn (vanwege de fiscale bewaarplicht van 7 jaar).


Abonnement

Merken hebben wel de mogelijkheid om een betaald abonnement af te sluiten (uitvoering van de overeenkomst).


Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:


 • Bedrijfsnaam
 • Contactpersoon
 • Functietitel
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Factuurgegevens
 • Betalingsdetails


We bewaren deze informatie gedurende 2 jaar nadat je je abonnement hebt opgezegd. Bepaalde soorten persoonsgegevens worden gedurende een langere periode bewaard met betrekking tot de wettelijke belastinginhouding van 7 jaar.


Het verlenen van diensten

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor het verlenen van onze diensten (uitvoering van de overeenkomst).


Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:


 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Betalingsdetails
 • Persoonlijke LinkedIn
 • Functietitel
 • IP adres
 • Alle andere informatie die nodig is voor het leveren van onze diensten


We bewaren deze informatie gedurende 2 jaar nadat we u onze diensten hebben verleend. Bepaalde soorten persoonsgegevens worden gedurende een langere periode bewaard met betrekking tot de wettelijke belastinginhouding van 7 jaar.


Nieuwsbrieven versturen

We sturen wekelijks digitale nieuwsbrieven om geïnteresseerden te informeren over nieuws, tips en informatie over onze producten en diensten (toestemming).


Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:


 • E-mailadres
 • Interesse


We bewaren deze informatie totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink.


Artikelen en nieuws

Artikelen en nieuws over mode worden op onze website gepubliceerd. Onderaan het artikel of nieuwsbericht heeft u de mogelijkheid om opmerkingen te plaatsen.


Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:


 • Naam
 • Profielfoto
 • Alle informatie die u zelf invoert als de inhoud van een bericht


We bewaren deze informatie zolang het belangrijk is voor onze dienst, met een maximum van 10 jaar.


Statistieken en profilering

Op basis van de informatie die u aan uw account toevoegt en de bezoeken aan onze website, kunnen we zien in welke producten of merken u geïnteresseerd bent (gerechtvaardigd belang). Zo hebben we de mogelijkheid om een klantprofiel op te stellen en kunnen we onze doelgroep onderzoeken. Deze statistieken helpen ons om u te voorzien van informatie die voor u relevant is. Als u niet wilt dat wij deze statistieken uitvoeren, laat het ons dan weten.


Behandeling van sollicitaties

Heeft u gereageerd op een van onze vacatures of heeft u een open sollicitatie ingediend? Dan verwerken wij uw persoonsgegevens om uw sollicitatie te verwerken en ter voorbereiding op de eventuele sluiting van een arbeidsovereenkomst (uitvoering sovereenkomst).


Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:


 • Naam
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Curriculum vitae
 • Motivatiebrief
 • Salarisindicatie
 • Referenties
 • Alle andere informatie die u bij uw aanvraag voegt


We bewaren uw sollicitatiegegevens maximaal 6 weken nadat de vacature is vervuld. We bewaren deze informatie zodat we contact met je kunnen opnemen als de functie binnen de proeftijd weer vacant wordt. We kunnen uw gegevens 1 jaar langer bewaren - met uw toestemming - voor het geval we in de nabije toekomst een interessante vacature voor u hebben.


Als we u uiteindelijk in dienst nemen, slaan we uw sollicitatiegegevens op in uw personeelsdossier. Dit bestand wordt zo lang als nodig wordt bewaard en met betrekking tot de sollicitatiegegevens maximaal 2 jaar na indiensttreding.


Verstrekken van gegevens aan derden

Modefabriek deelt uw gegevens alleen met derden wanneer dit volgens de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken, omdat:


 • we hebben ze ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • het noodzakelijk is om de overeenkomst met u uit te sluiten;
 • u hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij hier wettelijk toe verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dit eist bij een vermoeden van een misdrijf).


De partijen die persoonsgegevens verwerken in onze of uw opdracht:


 • IT-leveranciers en dienstverleners
 • Cookie dienstverleners
 • Externe adviseurs
 • Marketingbedrijven
 • Partners
 • Belanghebbenden


Om deze dienst te kunnen verlenen, kan Modefabriek uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Modefabriek doet dit alleen als er een passend beschermingsniveau is voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we gebruik maken van een modelovereenkomst van de Europese Commissie of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens. Of dat de partij aan wie wij het Privacy Shield voor persoonsgegevens verstrekken, gecertificeerd is.


Sociale media knoppen

Op onze website gebruiken we social media buttons, die je doorverwijzen naar de social media platforms. Dit geeft u de mogelijkheid om ons te volgen en inhoud te delen binnen het netwerk. Je ziet ook advertenties op je social media-pagina. De knoppen zijn actief vanwege stukjes code die afkomstig zijn van de sociale medianetwerken. Als je wilt weten wat de social media platforms met jouw persoonsgegevens doen, lees dan de relevante privacyverklaring:


LinkedIn (privacyverklaring)

Instagram (privacyverklaring)

Facebook (privacyverklaring)

YouTube (privacyverklaring)


Deze social-mediabedrijven zijn gevestigd in de Verenigde Staten en houden zich aan de Privacy Shield-principes, aangezien ze zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse ministerie van handel. Dit betekent dat er een passend beschermingsniveau is voor de verwerking van persoonsgegevens.


Cookies

We gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn kleine informatiebestanden die tijdens het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen of uitgelezen van het apparaat (inclusief een pc, tablet of smartphone) van de bezoeker van de website. Dit gebeurt via de webbrowser op het apparaat. De informatie die door een cookie wordt verzonden over het gebruik van onze website, kan worden overgebracht naar onze eigen beveiligde servers of naar de servers van een derde partij.


Wij, evenals derden, gebruiken cookies op onze website voor de volgende doeleinden:


 • Technische en functionele cookies: om de functionaliteit van onze website mogelijk te maken. Bijvoorbeeld om een zoekterm of lettertype op te slaan binnen de website.
 • Analytische cookies: om algemene statistieken te genereren en inzicht te krijgen in het gebruik van onze website door het publiek om onze website en diensten te verbeteren en te optimaliseren.


Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van u:


 • IP adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Verwijzende URL


U kunt uw browser zo instellen dat deze alleen cookies accepteert als u hiermee akkoord gaat. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als alle cookies zijn uitgeschakeld. Bovendien hebben de meeste cookies een vervaldatum. Dit betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch vervallen en geen gegevens meer registreren over uw bezoek aan de website. Een andere optie is om de cookies handmatig te verwijderen vóór de vervaldata. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.


Technische en functionele cookies

We plaatsen first party cookies, die strikt noodzakelijk zijn. Deze cookies maken noodzakelijke functionaliteiten van de website mogelijk, zoals het opslaan van een zoekterm of lettertype binnen de website. Bovendien stellen deze cookies onze websitebezoekers in staat items te selecteren voor een uiteindelijke aankoop. Deze cookies verlopen meestal na een sessie. Sommige technische en functionele cookies, zoals cookies die de login van een gebruiker onthouden, verlopen echter binnen maximaal twee jaar na de sessie.


Google Tag Manager

Met Google Tag Manager kunnen we tags aan onze website toevoegen. De cookies die worden gebruikt om deze functie op onze website mogelijk te maken zijn strikt functioneel. Ze kunnen enkele geaggregeerde gegevens verzamelen over het activeren van tags. Ze verzamelen echter geen gegevens die kunnen worden geassocieerd met een gedeeltelijk individu.


De informatie die we verkrijgen door het gebruik van Google Tag Manager wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is Privacy Shield gecertificeerd. Dit betekent dat er passende maatregelen zijn genomen om uw privacy te beschermen. Google Tag Manager-cookies verlopen direct na een sessie. Ga voor meer informatie naar het Privacy Policy van Google.


Google Analytics

Op onze website gebruiken we Google Analytics. Deze tool helpt ons om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers en om de gebruikerservaring te verbeteren op basis van deze informatie. De informatie die we verkrijgen, inclusief het adres van uw computer (IP-adres), wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Het laatste deel van het IP-adres is niet zichtbaar. Nogmaals, Google is Privacy Shield gecertificeerd. Dit betekent dat er passende maatregelen zijn genomen om uw privacy te beschermen. Google Analytics-cookies verlopen binnen twee jaar na de sessie.


We hebben Google Analytics op een privacyvriendelijke manier opgezet, wat inhoudt dat we afspraken hebben gemaakt over hoe we omgaan met de verzamelde gegevens, waaronder dat Google geen gegevens mag delen en de verkregen informatie mag gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan echter informatie aan derden verstrekken als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover dergelijke derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op. Ga voor meer informatie naar het Privacy Policy van Google.


HubSpot Analytics

Cookies van de Hubspot Analytics-tool worden geplaatst om de identiteit van websitebezoekers bij te houden, hoe lang de website wordt bezocht, om algemene statistieken te genereren en om inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Dit wordt gedaan zodat de website en diensten kunnen worden geoptimaliseerd. Er kan informatie worden verzameld over welke webpagina een websitebezoeker bekijkt. HubSpot-cookies verlopen binnen 13 maanden na de sessie.


HubSpot is Privacy Shield gecertificeerd. Ga voor meer informatie naar het Privacy Policy van HubSpot.


Vimeo

Cookies van Vimeo worden gebruikt om video's af te spelen. De video's kunnen advertenties bevatten. Vimeo-cookies verlopen na 2 jaar.


Vimeo is Privacy Shield gecertificeerd. Ga voor meer informatie naar het Privacy Policy van Vimeo.


Uitschakelen van cookies

U kunt het plaatsen van cookies voorkomen door de instellingen in uw browser aan te passen (zie de Help van uw browser voor informatie hierover). Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies meestal resulteert in het uitschakelen van bepaalde functies van deze website. Daarom wordt aangeraden om cookies niet uit te schakelen.


Vervaldatum van cookie en verwijdering van cookies

De meeste cookies hebben een vervaldatum. Dit betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch vervallen en geen gegevens meer registreren over uw bezoek aan de website. Een andere optie is om de cookies handmatig te verwijderen vóór de vervaldata. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.


Beveiliging

We nemen veiligheidsmaatregelen om misbruik van ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens te verminderen. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor de beveiliging van uw persoonsgegevens. We vernieuwen onze veiligheidsmaatregelen om een veilige opslag van persoonlijke gegevens te garanderen en om bij te houden wat er mis kan gaan. Neem contact met ons op als u wilt weten welke beveiligingsmaatregelen we precies nemen.


Wijziging van deze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd. Wij adviseren dan ook de om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Uw rechten:

U kunt altijd contact met ons opnemen als u vragen hebt over onze privacyverklaring. Daarnaast heb je de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:


 • Recht op toegang: u heeft het recht om te zien wat voor soort persoonlijke gegevens we over u hebben verwerkt;
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht om alle persoonlijke gegevens die we over u hebben verwerkt te corrigeren, als deze informatie (gedeeltelijk) onjuist is;
 • Klachtrecht: u heeft het recht om een ​​klacht in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of tegen direct marketing
 • Recht om te worden vergeten: u kunt bij ons een verzoek indienen om alle persoonlijke gegevens die we van u hebben verwerkt te verwijderen;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien dit technisch mogelijk is, hebt u het recht om ons te vragen uw verwerkte persoonsgegevens aan een derde partij over te dragen;
 • Recht op beperking van verwerking: u kunt bij ons een verzoek indienen om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.
 • Recht om uw toestemming in te trekken wanneer we uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming.


Als u een van de bovengenoemde rechten uitoefent, kunnen we u vragen om uzelf te identificeren. Om dit te doen, vragen we gegevens om ervoor te zorgen dat u de juiste persoon bent van wie de persoonlijke gegevens zijn.


We reageren meestal binnen een maand op uw verzoek. Deze termijn kan worden verlengd als blijkt dat het verzoek ingewikkeld is of aan een specifiek recht is gebonden. U krijgt binnen een maand bericht over een mogelijke verlenging van deze termijn.


Ticketverkoop en stand aanvraag

Voor het gebruik van bepaalde diensten, zoals het aanvragen van toegangskaarten of het aanvragen van een stand op het event Modefabriek, wordt u gevraagd gegevens in te vullen of worden er gegevens van u in de vorm van cookies bijgehouden. Met dit Privacy en cookie statement wil Modefabriek BV duidelijkheid verschaffen over wat zij met deze gegevens doet.

 

Wanneer je nog geen account hebt op het platform en een ticket koopt voor het event, wordt er automatisch een gratis bezoeker of retailer account aangemaakt op het platform. Per registratie wordt er één account aangemaakt met de opgegeven bedrijfsnaam en e-mailadres als gebruikersnaam. Voor een account op het platform zijn zowel het privacy en cookie statement als de terms of use van toepassing.


Klachten

Als u een klacht wilt indienen over ons gebruik van persoonsgegevens, stuur dan een e-mail met de details van uw klacht naar askmeanything@modefabriek.nl. We zullen elke klacht die we ontvangen onderzoeken en erop reageren.


Als u denkt dat wij u niet op de juiste manier helpen, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de overheid. Voor Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.


Modefabriek BV

Wanneer u als label/solution of andere deelnemende partij toegang krijgt tot het platform betekend dit niet automatisch dat u deel kunt nemen aan de beurs of andere evenementen die Modefabriek BV organiseert. Voor evenementen geldt een separate curering.


Contact gegevens

Modefabriek B.V.

Zamenhofstraat 108 (office 102)

1022 AG Amsterdam


Email: askmeanything@modefabriek.nl

Telefoonnummer: +31 20 4421960

BTW nummer: 34149809